John Raustein


(Click icon to download PDF...)

Maskindur på blondeduken

Tekst: Sissel Beate Eriksen Skar.
Norsk Husflid nr 3, 2005