John Raustein


(Click icon to download PDF...)

Løfter på rysjer i stedet for vekter

Aftenposten Bolig 20.08.2011
Tekst: Edel Bakkemoen.