John K. Raustein

Detalj, Fargelagte skygger
Foto: Øystein Thorvaldsen