John K. Raustein

mens du blir til jord
Installasjons bilde fra KRAFT -rom for kunsthåndverk i Bergen. Utstillingsperiode: 12.mai - 6.august 2017 Foto: KRAFT