John K. Raustein

mens du blir til jord
Utstillingen vises på KRAFT i Bergen i perioden 12. mai -6. august 2017. Foto: KRAFT