John K. Raustein

Når kvelden kommer er dagen over, 2017
Skulptur
Tekstil, treverk, vatt. 320x 290x 120 cm
Foto: KRAFT