John K. Raustein

detalj fra Bakteppe, 2017
Foto: KRAFT