John Raustein

Bort fra vinduet og inn i lyset
Trøndelag senter for samtidskunst i Trondheim 2018
Foto: Susann Jamtøy