John K. Raustein

TAPT OG FUNNET

Tekst av Janeke Meyer Utne til utstillingen "Glemselens arkiv" på Nordnorsk kunstnersenter.

Read more >>

Kritikk av utstillingen "Glemselens arkiv"

Minner fra en sommer.
Minner fra et liv

Read more >>

ARTEMORBIDA

Among the reach offer of topics encompassed in the fifth paper issue of ARTEMORBIDA, we can boast the participation of JOHN RAUSTEIN.

Here is a short interview to give you a taste of what you will find in our magazine.

Read more >>

Anmeldelse av Vestlandsutstillingen 2021

Ei utstilling full av overraskingar!

Read more >>

A Three-Dimensional Poem

Text by Janeke Meyer Utne.
For the catalog Boundless Encounters, The third Hangzhou Triennial of Fiber Art.

Read more >>

1 2 3 4 5 6 ... 7 9