John K. Raustein

LOST AND FOUND

A text about the exhibition Archive of the Forgotten.

Read more >>

TAPT OG FUNNET

Tekst av Janeke Meyer Utne til utstillingen "Glemselens arkiv" på Nordnorsk kunstnersenter.

Read more >>

Kritikk av utstillingen "Glemselens arkiv"

Minner fra en sommer.
Minner fra et liv

Read more >>

1 2 3 4 5 6 ... 7 9