John Raustein

Ukoordinerte iakttakelser(vevd sammen av forventninger) 2020.<br> Foto: Øystein Thorvaldsen