John K. Raustein

Åkle-spinn 8xQ, 2001
Linlerret, metall- og bomullstråd. Tilhører Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design/ Courtesy The National Museum of Art, Architecture and Design. Oslo. Foto: Anders Harvik.