John K. Raustein

Ironman 2001,
Broderi på strykebrett. Tilhører KODE, Kunstmuseene i Bergen/Courtesy KODE, Art museums of Bergen. Foto:Dag Fosse
Ironman 2002
Broderi på strykebrett. Foto: Pål Hoff
Ironman 2002
Broderi på strykebrett. Tilhører KODE, Kunstmuseene i Bergen. Belong to KODE, Art museums of Bergen. Foto: Pål Hoff
Ironman 2002
Foto: Pål Hoff