John K. Raustein

Hammer, 2002
Ironman Ikon. Linlerret, glassperler, bomull- og metalltråd. Broderi på strykebrett. Tilhører Gasscos Kunstsamling. / Embroidery on iron board, Courtesy Gassco Art Collection. Foto: Pål Hoff
Drill, 2002
Ironman Ikon. Linlerret, glassperler, bomull- og metalltråd. Broderi på strykebrett. Tilhører Gasscos Kunstsamling. / Embroidery on iron board, Courtesy Gassco Art Collection. Foto: Pål Hoff
Skiftenøkkel , 2002
Ironman Ikon. Linlerret, glassperler, bomull- og metalltråd. Broderi på strykebrett. Tilhører Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo / Courtesy The National Museum of Art, Architecture and Design, Oslo. Foto: Pål Hoff