John K. Raustein

Husflidfellen og andre feller, 2014
Skulpturgruppe. Vev, broderi, rolur, trykk, søm. Bomullslerret, div terverk./ Weaving, embroidery, rolur, printing, stitching. Cotton canvas, woodwork. 320 x 380 x 80cm Soft galleri 2014. Foto: Øystein Thorvaldsen.
Husflidfellen og andre feller 2014.
Objekter på vegg. Tekstil, metallnagler. Notes to self: 30 dager i juli, 2013. Foto: Øystein Thorvaldsen
Det vi ikke prater om, det vi ikke fikk sagt, det vi ikke fikk gjort.
Søm. Bomullslerret, div treverk./ Seam. Cotton canvas, div woodwork. 320 x 335 cm. Foto: Øystein Thorvaldsen.
Hemmeligheter uten sammenheng
Fra utstillingen Hemmeligheter uten sammenheng på Soft galleri 2014. Foto: Øystein Thorvaldsen.
Ukjent opphav, 2013.
Søm, rolur. Bomullslerret, div treverk./ Seam, rolur. Cotton canvas, div woodwork. 320 x260 cm. Foto: Øystein Thorvaldsen.
Under trappen, under bordet, bak sofaen. 2013
Søm, rolur, bretting Bomullslerret, div treverk.
Seam, folding, rolur. Cotton canvas, div woodwork.
Foto: Øystein Thorvaldsen.
Si det går bra, si det går godt, 2014
Rolur, knuter. Bomullslerret, div treverk./ Rolur, nots. Cotton canvas, div woodwork. 220 x 45 x 30cm. Foto: Øystein Thorvaldsen.