John Raustein


(Click icon to download PDF...)

Katalogtekst til utstillingen PRESENT på Bomuldsfabriken Kunsthall i Arendal, sommeren 2017.

Å VÆRE PRESENT av Line Ulekleiv, kunstkritiker og skribent
Les mer