John Raustein

Work in progress,
Note to self: Kollektiv falsk erindring (sånn e det bare!)