John K. Raustein

Work in progress "Note to self: Kollektiv falsk erindring (sånn e det bare!)"
Work in progress: Note to self : Collective false recollection ( it's like that !)"