John K. Raustein

Si det går godt. Si det går bra. Si det igjen.
Buskerud Kunstsenter 06. april – 08.mai 2016