John K. Raustein

bort fra vinduet og inn i lyset, 2018
Foto: Susann Jamtøy