John K. Raustein

Endeløs midlertidighet (lydene viskes bort) 2016
Fra utstillingen: Si det går godt. Si det går bra. Si det igjen. Buskerud Kunstsenter 06.04. – 08.05.2016
Villnisets koloni (lydløs klang) 2016
Fra utstillingen: Si det går godt. Si det går bra. Si det igjen. Buskerud Kunstsenter 06.04. – 08.05.2016
Photo:Øystein Thorvaldsen
Installation view from the exhibition: Si det går godt. Si det går bra. Si det igjen.
Buskerud Kunstsenter, 2016
Photo:Øystein Thorvaldsen
Installation view from the exhibition: Si det går godt. Si det går bra. Si det igjen.
Buskerud Kunstsenter, 2016
Photo:Øystein Thorvaldsen
Villnisets koloni (lydløs klang) 2016
Fra: Si det går godt. Si det går bra. Si det igjen. Buskerud Kunstsenter 06.04. – 08.05.2016
Photo:Øystein Thorvaldsen
Tett inntil (det er nødvendigvis ikke sånn) 2016
Fra utstillingen: Si det går godt. Si det går bra. Si det igjen. Buskerud Kunstsenter 06.04. – 08.05.2016
Photo:Øystein Thorvaldsen
Installation view from the exhibition: Si det går godt. Si det går bra. Si det igjen.
Buskerud Kunstsenter 06.04. – 08.05.2016
Photo:Øystein Thorvaldsen
Installation view from the exhibition: Si det går godt. Si det går bra. Si det igjen.
Buskerud Kunstsenter 06.04. – 08.05.2016
Photo:Øystein Thorvaldsen
Installation view from the exhibition: Si det går godt. Si det går bra. Si det igjen.
Buskerud Kunstsenter, 2016
Photo:Øystein Thorvaldsen