John K. Raustein


Detaljbilde fra installasjonen mens du blir til jord på KRAFT i Bergen. Foto: KRAFT
Detalj bilde fra utstillingen: mens du blir til jord
Utstillingen ble vist på KRAFT i Bergen i perioden 12.mai -6. august 2017. Foto: KRAFT
Detalj, Når kvelden kommer er dagen over, 2017
Skulptur
Tekstil, treverk, vatt. 320x 290x 120 cm
Foto: KRAFT
Når kvelden kommer er dagen over, 2017
Skulptur
Tekstil, treverk, vatt. 320x 290x 120 cm
Foto: KRAFT