John K. Raustein

bort fra vinduet og inn i lyset, 2018
Trøndelag senter for samtidskunst i Trondheim.
Foto: Susann Jamtøy
bort fra vinduet og inn i lyset, 2018
Foto: Susann Jamtøy
bort fra vinduet og inn i lyset, 2018
Trøndelag senter for samtidskunst.
Foto: Susann Jamtøy
bort fra vinduet og inn i lyset, 2018
Foto: Susann Jamtøy
bort fra vinduet og inn i lyset, 2018
Trøndelag senter for samtidskunst.
Foto: Susann Jamtøy
bort fra vinduet og inn i lyset, 2018
Utstillingen ble vist på Trøndelag senter for samtidskunst i Trondheim høsten, 2018.
Foto: Susann Jamtøy


bort fra vinduet og inn i lyset, 2018
Trøndelag senter for samtidskunst, 2018. Foto: Susann Jamtøy
Bort fra vinduet og inn i lyset
Trøndelag senter for samtidskunst i Trondheim 2018
Foto: Susann Jamtøy