John K. Raustein

Flytende feste
"Flytende feste", Oppland Kunstsenter, Lillehammer. Photo: Øystein Thorvaldsen

"Flytende feste", Oppland Kunstsenter, Lillehammer. Photo: Øystein Thorvaldsen
Flytende feste
"Flytende feste", Oppland Kunstsenter, Lillehammer. Photo: Øystein Thorvaldsen
Flytende feste
"Flytende feste", Oppland Kunstsenter, Lillehammer. Photo: Øystein Thorvaldsen
Flytende feste
"Flytende feste", Oppland Kunstsenter, Lillehammer. Photo: Øystein Thorvaldsen
Flytende feste
"Flytende feste", Oppland Kunstsenter, Lillehammer. Photo: Øystein Thorvaldsen