John K. Raustein

Dagene løsner fra beinet(tenk på noe annet) 2018-2020.
Foto: Vegar Kleven © Høstutstillingen
Dagene løsner fra beinet(tenk på noe annet) 2018-2020
Høstutstillingen 2020
Foto: Øystein Thorvaldsen
Dagene løsner fra beinet(tenk på noe annet) 2018-2020
Høstutstillingen 2020
Foto: Øystein Thorvaldsen
Dagene løsner fra beinet(tenk på noe annet) 2018-2020
Høstutstillingen 2020
Foto: Øystein Thorvaldsen