John K. Raustein

Ukoordinerte iakttakelser(vevd sammen av forventninger) 2020.
Foto: Øystein Thorvaldsen

Ukoordinerte iakttakelser(vevd sammen av forventninger) 2020.
Foto: Øystein Thorvaldsen

Ukoordinerte iakttakelser(vevd sammen av forventninger) 2020.
Foto: Øystein Thorvaldsen

Verket er del av Vestlandsutstillingen 2021