John K. Raustein

Tilrettelagte sannheter (å gjenkjenne seg selv)2022
Foto: Kunstdok / Tor S. Ulstein/Nitja senter for samtidskunst.

Tilrettelagte sannheter (tilbakeholdte skrik) 2022
Nitja Senter for samtidskunst.
Foto: Kunstdok / Tor S. Ulstein/ Nitja senter for samtidskunst
Tilrettelagte sannheter (den nye verden) 2022
Nitja Senter for samtidskunst.
Foto: Kunstdok / Tor S. Ulstein/ Nitja senter for samtidskunst