John K. Raustein

Tilrettelagte sannheter (en slags fred i sinnet)
Foto: Kunstdok / Tor S. Ulstein /Nitja senter for samtidskunst
Tilrettelagte sannheter (en slags fred i sinnet) 2022
Foto: Kunstdok / Tor S. Ulstein/ Nitja senter for samtidskunst
Tilrettelagte sannheter (lengselen ingen vet om) 2022
Foto: Kunstdok / Tor S. Ulstein/ Nitja senter for samtidskunst
Tilrettelagte sannheter (lengselen ingen vet om) 2022
Foto: Kunstdok / Tor S. Ulstein/ Nitja senter for samtidskunst
Tilrettelagte sannheter (tilbakeholdte skrik) 2022
Foto: Kunstdok / Tor S. Ulstein/ Nitja senter for samtidskunst
Tilrettelagte sannheter (til luften går ut av oss) 2022
Foto: Kunstdok / Tor S. Ulstein/ Nitja senter for samtidskunst
Tilrettelagte sannheter (lengselen ingen vet om) 2022
Foto: Kunstdok / Tor S. Ulstein/ Nitja senter for samtidskunst.
Fra performancen «Katter som virker» av Maria Drangeid som ble utviklet til utstillingen «Tilrettelagte sannheter (den nye verden)», og fremført i løpet av åpningshelgen i 25-26.juni 2022.
Regi: Maria Drangeid.
Utøvere: Runa Norheim, Viljar Irtun Moe, Anette Gellein
Kostymedesign: Antti Bjørn.
Tilrettelagte sannheter (den nye verden) 2022
Nitja Senter for samtidskunst.
Foto: Kunstdok / Tor S. Ulstein/ Nitja senter for samtidskunst
Tilrettelagte sannheter (den nye verden)2022
Foto: Kunstdok / Tor S. Ulstein /Nitja senter for samtidskunst
Tilrettelagte sannheter (tilbakeholdte skrik)
Foto: Kunstdok / Tor S. Ulstein /Nitja senter for samtidskunst
Tilrettelagte sannheter (ustoppelige krefter)
Foto: Kunstdok / Tor S. Ulstein /Nitja senter for samtidskunst
Tilrettelagte sannheter (løpe bort, snu seg vekk)
Foto: Kunstdok / Tor S. Ulstein /Nitja senter for samtidskunst