John K. Raustein

Når alt vi vet blir fremmed (omstridte beslutninger) 2023
Detalj, installasjon (primula)
Foto: Øystein Thorvaldsen.

Sølvberget galleri, Stavanger 18. februar- 27.mai 2023
detalj: Når alt vi vet blir fremmed (omstridte beslutninger)
Skulptur (ringer/primula), 2023
Foto:Øystein Thorvaldsen.
Når alt vi vet blir fremmed (omstridte beslutninger) 2023
Detalj, installasjon (primula)
Foto: Øystein Thorvaldsen.

Sølvberget galleri, Stavanger 18. februar- 27.mai 2023
Når alt vi vet blir fremmed (omstridte beslutninger) 2023
Detalj, installasjon (primula)
Foto: Øystein Thorvaldsen.

Sølvberget galleri, Stavanger 18. februar- 27.mai 2023