John K. Raustein

Godt nytt år/ Happy new year!

New year, new projects, new colors!

Nytt år og nytt prosjekt igangsatt! Fredag 24. juni 2022 åpner jeg ny utstilling som har fått arbeidstittelen "Tilrettelagte sannheter (den nye verden)" på Nitjas senter for samtidskunst i Lillestøm like utenfor Oslo. Utstillingen er del to i min pågående utstillingstriologi, hvor del en ble vist på Nordnorsk Kunstnersenter i Svolvær i Lofoten i perioden november/ desember 2021.

Utstillingsperioden for utstillingen på Nitja er : 24.juni 2022-07.august 2022

Les mer om utstillingen på Nitja senter for samtidskunst sin nettside

////

New year and new project started! On Friday 24 June 2022, I will open a new exhibition entitled "Adapted truths (the new world)" at Nitja Center for Contemporary art in Lillestøm just outside Oslo.

The exhibition is part two of my ongoing exhibition trilogy, where part one was shown at Nordnorsk Kunstnersenter in Svolvær in Lofoten in the period November / December 2021.

The exhibition period for the exhibition at Nitja is: 24 June 2022-07 August 2022


Sniktitt i modell