John K. Raustein

Sanger for bortkomne dager - og grønn tusj
Note to self: 30 dager i juli.
Dagene løsner fra beinet(tenk på noe annet) 2018-2020
Lyden av utpust
Gustavsbergs Konsthall Revisited med Framtidsarkivet i fondveggen
Tilrettelagte sannheter (tilbakeholdte skrik) 2022 <br>Foto: Kunstdok / Tor S. Ulstein/Nitja senter for samtidskunst.
Uten tittel (Juvel #2-4) 2013
bort fra vinduet og inn i lyset, 2018
bort fra vinduet og inn i lyset, 2018
Deichman Bjørvika: Uten tittel (juvel #2 - #6) 2013/2021
Si det du sa, se det du så (si det igjen), 2015
Deichman Bjørvika: Uten tittel (juvel #2 - #6) 2013/2021
Når kvelden kommer er dagen over, 2017
Note to self: 30 days in July
Note to self: Striper og ruter, verken kan eller må undervurderes. 2013
Installation view from the exhibition: Si det går godt. Si det går bra. Si det igjen.
Glemselens arkiv/ The archive of oblivion
Tilrettelagte sannheter (lengselen ingen vet om) 2022
bort fra vinduet og inn i lyset, 2018
Tilrettelagte sannheter (til luften går ut av oss) 2022
Tilrettelagte sannheter (ustoppelige krefter)
bort fra vinduet og inn i lyset, 2018
The void in me(bursting at the seams) 2021
bort fra vinduet og inn i lyset, 2018
Tilrettelagte sannheter (en slags fred i sinnet) 2022
Flytende feste
Uten tittel(Den andre måne) 2012
Det som er borte og det som står igjen (2021)
detalj, Villnisets koloni (lydløs klang) 2015
bort fra vinduet og inn i lyset, 2018
Flytende feste
Uten tittel(Juvel#2-4) 2013
mens du blir til jord, 2017
bort fra vinduet og inn i lyset, 2018
Når alt vi vet blir fremmed (omstridte beslutninger)  primula/ terrakotta
Performance: Katter som virker (igjen)
Imitasjonens register, 2015
Ukoordinerte iakttakelser(vevd sammen av forventninger) 2020.<br> Foto: Øystein Thorvaldsen
Tom for ord, 2014 - 2017
Når alt vi vet blir fremmed (omstridte beslutninger) primula/aqua
detalj: Når alt vi vet blir fremmed (omstridte beslutninger)
Tilrettelagte sannheter (tilbakeholdte skrik)
Tilrettelagte sannheter (den nye verden) 2022
Installation view from the exhibition: Si det går godt. Si det går bra. Si det igjen.
Tom for ord, 2014 -2017
Det som var glemt, som vi plutselig kom på, 2015
Katter som virket (igjen)
Katter som virket (igjen)
Note to self: Kollektiv falsk erindring (sånn e det bare) 2016
Lengselen ingen vet om (inntil dagen slår sprekker) 2021
Når alt vi vet blir fremmed (utelatte dager glitrer i lyset fra natten) 2021
bort fra vinduet og inn i lyset
Detalj, Tom for ord, 2017
Bagateller (uklare bilder) 2015
Tilrettelagte sannheter (å gjenkjenne seg selv) 2022
Tilrettelagte sannheter (en slags fred i sinnet)2022
Tilrettelagte sannheter (tilbakeholdte skrik) 2022
Svarthålå (Bølger om natten)
Villnisets koloni (lydløs klang) 2015
Villnisets koloni (lydløs klang) 2015
Tom for ord, 2014 - 2017
Sanger for bortkomne dager - og grønn tusj
Svarthålå(bølger om natten) 2018/20
Endeløs midlertidighet (lydene viskes bort) 2016
Under trappen, under bordet, bak sofaen. 2013/2021 Foto: Antti Bjørn
Under trappen, under bordet, bak sofaen. 2013/2021

Foto: Niklas
Når alt vi vet blir fremmed (omstridte beslutninger) terrakotta
Langsomme ustoppelige prosesser (vårt avtrykk smelter isen)2021
Uten tittel (Juvel #2- 6)
Tett inntil (det er nødvendigvis ikke sånn) 2016
"When Everything Falls into Place" Kunstnerforbundet, Oslo
The void in me(bursting at the seams) 2021
Tilrettelagte sannheter (å gjenkjenne seg selv)2022 <br>Foto: Kunstdok / Tor S. Ulstein/Nitja senter for samtidskunst.
Tilrettelagte sannheter (ustoppelige krefter)2022
"When Everything Falls into Place" Kunstnerforbundet, Oslo
Installation views from the exhibition Lyden av utpust
"When Everything Falls into Place" Kunstnerforbundet, Oslo
Lengselen ingen vet om (inntil dagen slår sprekker) 2021
Flytende feste
Ukoordinerte iakttakelser(vevd sammen av forventninger) 2020.<br> Foto: Øystein Thorvaldsen
Detalj Uten tittel (Juvel#1)
Når alt vi vet blir fremmed (omstridte beslutninger) aqua
Tilrettelagte sannheter (en slags fred i sinnet)2022
flytende feste
Note to self: Kollektiv falsk erindring (sånn e det bare) 2016
Glemselens arkiv/ The archive of oblivion
Boundless Encounters
Oversiktbilde fra utstillingen Glemselens arkiv
detalj fra Bakteppe, 2017
Notes to self: 30 dager i juli.
Når alt vi vet blir fremmed (omstridte beslutninger) 2023<br>
Detalj, installasjon (primula) <br>
Foto: Øystein Thorvaldsen.
Detalj, Tidlig vår, 2017
"When Everything Falls into Place" Kunstnerforbundet, Oslo
Når alt vi vet blir fremmed (omstridte beslutninger) primula/aqua
Dagene løsner fra beinet(tenk på noe annet) 2018-2020.
bort fra vinduet og inn i lyset, 2018
Når alt faller på plass / When Everything Falls Into Place
Uten tittel (Usikkert smil) 2015
Dagene løsner fra beinet(tenk på noe annet) 2018-2020
Tilrettelagte sannheter (til luften går ut av oss) 2022 <br>Foto: Kunstdok / Tor S. Ulstein/Nitja senter for samtidskunst.
Når alt vi vet blir fremmed (reaktiverte omriss) / terrakotta/candy
Villnisets koloni (lydløs klang) 2016
Uten tittel (Mellomverk ) 2013
bort fra vinduet og inn i lyset, 2018
Tilrettelagte sannheter (tilbakeholdte skrik) 2022
Performance: Katter som virker (igjen)
Si det går godt. Si det går bra. Si det igjen.
Notes to self: 30 dager i juli.
Performance: Katter som virker (igjen)
Når alt faller på plass (2019) Photo: Øystein Thorvaldsen
Når alt vi vet blir fremmed (omstridte beslutninger) terrakotta
Note to self: Kollektiv falsk erindring (sånn e det bare) 2016
Når alt vi vet blir fremmed (omstridte beslutninger) primula
Det er midt på dagen, -det er mørkt i huset. (Vi later som om alt er bra) 2015
Villnisets koloni, 2015
Når alt vi vet blir fremmed (omstridte beslutninger) primula
Juxtapose Art Fair in Aarhus, Demnark 2021
Villnisets koloni (lydløs klang) 2015
Installation view
Når alt viser seg som det er (2021)
Når alt vi vet blir fremmed (omstridte beslutninger) 2023 <br>
Detalj, installasjon (primula)<br>
Foto: Øystein Thorvaldsen.
Når alt vi vet blir fremmed (omstridte beslutninger) primula
"When Everything Falls into Place" Kunstnerforbundet, Oslo
Note to self: Kollektiv falsk erindring (sånn e det bare) 2016
Når alt viser seg som det er (2021)
Dagene løsner fra beinet(tenk på noe annet) 2018-2020
Når alt vi vet blir fremmed (omstridte beslutninger) 2023 <br>
Detalj, installasjon (primula)<br>
Foto: Øystein Thorvaldsen.
Uten tittel(Juvel#2-4) 2013
Når alt vi vet blir fremmed (reaktiverte omriss) / terrakotta/candy
Performance: Katter som virker (igjen) 2023
Flytende feste
Tulipansesongen blir bare lengre og lengre. 2013
bort fra vinduet og inn i lyset, 2018
Untitled(Temporary-Agreements) 2011.
Når alt vi vet blir fremmed (omstridte beslutninger) aqua
Glemselens arkiv/ The archive of oblivion
Flytende feste
Stingene som holder lengselen sammen (antagelser risset i stein) 2023
Bort fra vinduet og inn i lyset
Ukjente sanger(Øvestykke) 2021
 Installation view from the exhibition: Si det går godt. Si det går bra. Si det igjen.
"When Everything Falls into Place" Kunstnerforbundet, Oslo
bort fra vinduet og inn i lyset, 2018
Fargelagte skygger, 2015
Tilrettelagte sannheter (lengselen ingen vet om) 2022
Tilrettelagte sannheter (løpe bort, snu seg vekk) 2022 <br>Foto: Kunstdok / Tor S. Ulstein/Nitja senter for samtidskunst.
Lyden av utpust
mens du blir til jord
Sticks and Bones
bort fra vinduet og inn i lyset, 2018
Detalj, Bakteppe, 2017
bort fra vinduet og inn i lyset, 2018
Villnisets koloni (lydløs klang) 2015
 Installation view from the exhibition: Si det går godt. Si det går bra. Si det igjen.
Notes to self: 30 dager i juli.
"When Everything Falls into Place" Kunstnerforbundet, Oslo
Tilrettelagte sannheter (lengselen ingen vet om) 2022
"When Everything Falls into Place" Kunstnerforbundet, Oslo
Uten tittel (Juvel #2- 6)
Installation views from the exhibition Lyden av utpust at Galleri FORMAT in Oslo
Installation views from the exhibition Lyden av utpust at Galleri FORMAT in Oslo
Detalj bilde fra utstillingen: mens du blir til jord
Tilrettelagte sannheter (den nye verden) 2022
Tilrettelagte sannheter (en slags fred i sinnet)
Synnøve Fossum Eriksen
Foto: Endre Forbord
Villnisets koloni (lydløs klang) 2015
Installation view from the exhibition: Si det går godt. Si det går bra. Si det igjen.
Stingene som holder lengselen sammen (antagelser risset i stein) 2023
bort fra vinduet og inn i lyset, 2018
bort fra vinduet og inn i lyset, 2018
Detalj: Svarthålå(bølger om natten) 2018/20
Detalj, Tom for ord, 2017
Hemmeligheter uten sammenheng, 2013
Når alt vi vet blir fremmed (reaktiverte omriss) / terrakotta/candy
Herbarium 1998-2017
bort fra vinduet og inn i lyset, 2018
Når alt vi vet blir fremmed (reaktiverte omriss) / terrakotta/candy
bort fra vinduet og inn i lyset, 2018
Fargelagte skygger, 2015
Når alt vi vet blir fremmed (omstridte beslutninger) terrakotta
Performance: Katter som virker (igjen)
Flytende feste
Detalj Brutte løfter (salong) 2014
Detalj av skulpturen tom for ord
Detalj Juvel #5 2013/2021
Flytende feste
Når alt vi vet blir fremmed (omstridte beslutninger)  primula/ terrakotta
Når alt vi vet blir fremmed (reaktiverte omriss) / terrakotta/candy
Work in progress "Note to self: Kollektiv falsk erindring (sånn e det bare!)"
Tilrettelagte sannheter (lengselen ingen vet om)2022 <br>Foto: Kunstdok / Tor S. Ulstein/Nitja senter for samtidskunst.
Villnisets koloni (lydløs klang) 2016
bort fra vinduet og inn i lyset, 2018
Flytend feste
"When Everything Falls into Place" Kunstnerforbundet, Oslo
Når alt vi vet blir fremmed (reaktiverte omriss) / terrakotta/candy
Note to self: Kollektiv falsk erindring (sånn e det bare) 2016
bort fra vinduet og inn i lyset, 2018
Installation views from the exhibition Lyden av utpust at Galleri FORMAT in Oslo
"When Everything Falls into Place" Kunstnerforbundet, Oslo
Villnisets koloni (lydløs klang) 2016
Langsomme ustoppelige prosesser (vårt avtrykk smelter isen)2021
bort fra vinduet og inn i lyset, 2018
Når alt vi vet blir fremmed (omstridte beslutninger) terrakotta/candy
Når alt vi vet blir fremmed (omstridte beslutninger) primula
Flytende feste
Detalj av Herbarium 1998-2017
Jubileumsutstillingen Gustavsbergs Konsthall Revisited
Tilrettelagte sannheter (løpe bort, snu seg vekk)
Boundless Encounters
Tilrettelagte sannheter
(den nye verden)2022
Detalj, Når kvelden kommer er dagen over, 2017
Sanger for bortkomne dager - og grønn tusj
Under trappen, under bordet, bak sofaen. 2013/2021

Foto: Niklas
Ukoordinerte iakttakelser(vevd sammen av forventninger) 2020.<br> Foto: Øystein Thorvaldsen