John K. Raustein

detalj: Når alt vi vet blir fremmed (omstridte beslutninger)