John K. Raustein

En film av Gustav Oliver Gunvaldsen.

Filmen ble laget mens utstillingen "Glemselens arkiv" ble montert i november 2021


Med den poetiske men selvmotsigende utstillingstittelen, «Glemselens arkiv», synes Raustein å gi oss et hint om minnenes status og posisjon i erindringsarbeidet. I denne videoen forteller Raustein om noen av sine tanker bak og inspirasjonskilder til verk i utstillingen.