John K. Raustein

Fra venstre: Antti Bjørn, John Raustein, Fridtjof Helle Brevig og Line Solberg Dolmen . Foto: Åsmund Solberg

Stor stor takk!!

Endelig kan dørene på Nitja senter for samtidskunst åpne!

Hjertelig velkommen til utstillingsåpning!

Uten Nitjas fantastiske teknikere og mine kjære utrettelige assistenter hadde aldri denne produksjonen vært mulig å gjennomføre!

En stor stor takk til dere alle!
Tor Arne, Martin, Sindre, Åsmund, Antti, Fridtjof, Line, Espen, Linn og Ilmar.

Stor takk til Rikke, Monica og Martina for tekster, korrekturer, layout, annonser og poster i og på alle medier.

Stor takk til Kulturrådets Kunstnerassistent ordning, Billedkunstnernes Vederlagsfond og Regionale Prosjektmidler for støtte.Martin Withe og Tor Arne Samuelsen. Foto: Åsmund Solberg

John k. Raustein. Foto: Åsmund Solberg.

Fra venstre: Martin White, Tor Arne Samuelsen, Antti Bjørn, Åsmund Solberg og Fritdjof Helle Brevig.

Fra venstre: Sindre Hustveit, Tor Arne Samuelsen, Fridtjof Helle Brevig og Antti Bjørn.