John K. Raustein

Grethe Bekkevold

Siste uke!


Sølvberget galleri tilbyr to ekstra omvisinger med Grethe Bekkevold

Siste uke med min utstilling Når alt vi vet blir fremmed (omstridte beslutninger). Sølvberget galleri tilbyr derfor to ekstra omvisninger i utstillingen med kunstpedagog Grethe Bekkevold. Onsdag 24. og torsdag 25. mai kl. 17.00.

Galleriets faste omvisning på lørdager kl 14.00 går som vanlig.
Fri entré.

2. etasje, Sølvberget galleri.
Sølvberget bibliotek og kulturhus
Kunstpedagog Grethe Bekkevold tar deg med inn i utstillingen til John K. Raustein.

EN UTSTILLING MED STORE SKULPTURER OG INSTALLASJONER I TEKSTIL!

Og jammen er denne kunsten STOR, hele gallerirommet er fylt med tekstiler, med skulpturelle installasjoner med myke stoffer i fire ulike farger, nemlig Aqua, Primula, Terrakotta og Salve/Jade.

Kunstneren JOHN K. RAUSTEIN har med nål, tråd og symaskin skapt de mest fantasifulle, forunderlige og minnerike kunstverkene en kan tenke seg.

Utstillingen heter: NÅR ALT VI VET BLIR FREMMED (OMSTRIDTE BESLUTNINGER). Hvilke assosiasjoner, fantasier, følelser og minner dukker opp i tankene våre når vi hører denne tittelen? Kan det vi vet bli fremmed? Når vi møter noe kjent eller ukjent, noe/n vi aldri har sett før, noe fremmed- hvordan reagerer vi da? Beveger vi oss nærmere det ukjente/fremmede fordi det pirrer vår nysgjerrighet eller går vi bakover for å unngå det ukjente/det ubehagelige? Hva gjør en helt ny kunstopplevelse med oss, berører den oss både i hjertet og hjernen? Hvordan kan kunstverk «vekke til live» minner og gi oss følelser og tanker om egne liv- vår identitet- våre kjønnsroller- og samtidig si oss noe om fortiden, nåtiden og framtiden?

FORMIDLINGSFORM: Formen på formidlingen er dialog- og samtalebasert, slik at vi deler utstillingen og kunstopplevelsen sammen. Formidlingsformen vil tilstrebe å ivareta kunstverkenes poetiske, forunderlige, minnerike form- og innhold.


*Vi skal «lete etter» fargene Aqua, Terrakotta, Primula og Salvie, og samtale om hva disse valgte fargene betyr for kunstneren. Kanskje kunstopplevelsene i utstillingen lukker opp for minner og nye tanker, som minner oss om noe i våre egne liv, blant venner, i familien, i nabolaget, i byen, i verden?

*Vi skal samtale om sannheter og iscenesettelser. Sannheten er tilrettelagt. Hva er en sannhet? Hvem sin sannhet? Er det din eller min sannhet? Og i denne tiden er sannheten truet, sier John Raustein. Det vi vet er sant er at denne utstillingen er stedsspesifikk, den er spesielt tilrettelagt og skapt til dette gallerirommet. I utstillingen utforsker kunstneren tekstiltradisjonen som utgangspunkt for assosiative objekter og sosiale kommentarer. Vi kan for eksempel se tekstiler som minner om veggtepper, scenetepper, matter, garderober, tråder som ligner på hybelkaniner og mye, mye mer.


Når alt vi vet blir fremmed (omstridte beslutninger)
Foto: Øystein Thorvaldsen