John K. Raustein

Broderi og samtidskunst

Velkommen til utstillingsåpning på Tøysentralen.

BRODERI OG SAMTIDSKUNST
Utstillingsperiode 25. mai – 25. juni 2023

Det er en stor begivenhet for Galleri Tøysentralen å presentere åpningen av årets vårutstilling med samtidsbroderi.

Sjelden arrangeres det utstillinger som ene og alene er dedikert til broderiet som kunstform, og ettersom faget er inne i en spennende utvikling med mange dyktige utøvere, blir denne utstillingen et viktig bidrag til feltet.

Kunsthistoriker og tekstilkunstner Randi Nygaard Lium er invitert som kurator av utstillingen, i samarbeid med TØYsentralen.

For tiden arbeider Lium med boken «Broderi som kunstform», som gis ut på Museumsforlaget i høst. Kunstnerne som deltar på utstillingen, er blant de som Lium skriver om i boken.

«Det var på begynnelsen av 2000-tallet at broderiet virkelig begynte å bevege seg imot en klar posisjon innenfor tekstilkunsten her i landet. I årene etter krigen, 1970-årene og 80-årene var det billedvev, stofftrykk og senere den nye fiberkunsten som dominerte bildet. Men enkelte kunstnere hadde stått frem med broderi i denne perioden også, slik som Torvald Moseid, Turi Gramstad Oliver og Elisabeth Haarr. På midten av 1990-tallet skjedde det viktige ting innenfor faget i Bergen. På Kunsthøgskolen var det flere av studentene som jobbet med broderi, og det ble også arrangert kurs i broderi. Det viste seg at tiden var moden for nytenkning, og flere av kunstnerne på denne utstillingen startet med broderiet nettopp under studietiden i Bergen.
På 2000-tallet har det blitt arrangert flere viktige utstillinger med broderi, blant annet på KODE- Kunstmuseene i Bergen, Nasjonalmuseet, Maihaugen og Sverresborg Trøndelag Folkemuseum. Utstillingene har formidlet fagets kvalitet og kunstnernes evne til nyskaping. Disse utstillingene har også vært viktige for meg som for tiden skriver boka Broderi som kunstform. Den vil bli utgitt på Museumsforlaget i høst. Det er et omfattende prosjekt, og jeg tror at det blir ei viktig bok. Kunstnerne som deltar på denne utstillingen på Tolga, er blant de kunstnerne som jeg skriver om i boka.» Kunsthistoriker og tekstilkunstner Randi Nygaard Lium.
Vi har gleden av å se arbeider av Kristine Fornes, Kristin Lindberg, Inger Johanne Rasmussen, Hans Hamid Rasmussen, John K Raustein, Kari Steihaug, Ingrid Viksmo og Randi N. Lium.

Alle kunstnerne vil være til stede, og publikum inviteres til en dialog med kunstnerne rett etter selve åpningen.

Utstillingen åpnes ved ordfører Bjørnar Tollan Jordet og kunsthistoriker Randi Nygaard Lium.
Musikalsk innslag ved Eli Storbekken, Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jacobsen.

Det er stor stas å kunne ønske publikum velkommen til denne vårutstillingen i Galleri TØYsentralen, som tidligere var en manufakturbutikk hvor hyller bugnet over av tekstiler og broderigarn.
Utstillingen er støttet av Norsk Kulturfond, Bildende Kunstneres Hjelpefond, Innlandet Fylkeskommune og gavemidler fra TOS.