John K. Raustein

Nitjas kunstlounge Høsten 2023

Høsten 2023

Denne høsten viser Lydia SooJin Park, Sissel Johansen og jeg arbeider i Nitjas kunstlounge. Her viser vi mindre skulpturer i keramikk, papir og tekstilearbeider side om side med bøker, spill, planter og designmøbler. Alle kunstverk er for salg, og du får verket med deg hjem med en gang.

Nitja skriver:

Til Nitjas kunstlounge har vi nå fått inn veggarbeider, som tross et mindre format er karakteristiske for Rausteins kunstnerskap. Arbeider fra serien «Stedet mellom aldri og alltid I–III» fra 2021 møter nye arbeider fra 2023, et møte som speiler noen spennende kontraster i Rausteins virke. Der «Stedet mellom aldri og alltid I–III» er resultat av en tekstil undersøkelse av form og farge, bygger arbeidene fra 2023 videre på tematikken som han har jobbet med over de siste par årene, der minner er underliggende for både materialvalg og fargebruk.


Les mer


https://www.nitja.no/lounge


Åndedrag(brøkdelen av et sekund) fiolett