John K. Raustein

Fargelagte skygger // Coloured Shadows 2015

Verket Fargelagte skygger er innkjøpt av innkjøpsfondet for Norsk kunsthåndverk til KODE, Kunstmuseene i Bergen

Norske kunsthåndverkeres fond for innkjøp av norsk kunsthåndverk fra samtiden (INK) kom i stand etter samarbeid mellom Norske Kunsthåndverkere og kunstindustrimuseene i Trondhjem, Bergen og Oslo. I 1990 etterkom Kulturdepartementet kunsthåndverkernes og musèenes ønske om innkjøpsmidler og etablerte fondet. Sekretariat og regnskap ble formelt lagt under Nordenfjeldske kunstindustrimuseum og forvaltes her i dag.

I realiteten er ikke INK et fond, men en årlig bevilgning fra Kulturdepartementet til innkjøp av NORSK kunsthåndverk. Bevilgningen til innkjøp deles mellom Nasjonalmuseet, Vestlandske Kunstindustrimuseum og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Koordineringen av innkjøpsarbeidet er et ansvar som deles mellom museene og Norske Kunsthåndverkere i en felles styringsgruppe. I dag består INKs styringsgruppe av fire representanter fra Norske Kunsthåndverkere og tre representanter fra museene.

INKs innkjøp foretaes på bakgrunn av en vedvarende faglig diskusjon i styringsgruppen. Dette gjør at fondet fungerer som et sentralt forum i den kunstfaglige diskusjonen om kunsthåndverk. Det er en viktig møteplass mellom utøvere og kritikere som sikrer en balansert kunnskap om kunstområdet. Resultatet av meningsutvekslingene er innkjøpene de tre museene har foretatt.

les mer om fondet her


Alle foto : Øystein Thorvaldsen