John K. Raustein

Til venstre: John K. Raustein verk i utstillingen Lyden av utpust på Galleri Format Oslo i 2015. Foto: Øystein Thorvaldsen.
Til høyre: Elin Hedbergs verk Changing Perspective (2015/2016) i Kunsthåndverk 2016. Foto: Kjell S. Stenmarch

Kritisk samtale: Mellom materialer og konsepter

Kunstseksjonen i Kritikerlaget og Norske Kunsthåndverkere inviterer til kunstnersamtale og diskusjon i utstillingen Kunsthåndverk 2016 i Hydrogenfabrikken!

Onsdag 12. oktober k 18:00 - 19:00

Hydrogenfabrikken, Øraveien 2, 1630 Fredrikstad


Møt kunstnerne Elin Hedberg og John K. Raustein i samtale om praksis, tankegods og metode. Samtalen ledes av gjesteredaktør for kommende utgave av Kunsthåndverk, Kristin Valla.

Under Årsutstillingen 2015 så man en sterk tendens til utspørring av materialenes egenskaper og formpotensial. Denne tendensen relaterer seg til et perspektiv som flere innen den materialbaserte kunsten er opptatt av, nemlig at det ikke nødvendigvis er en dikotomi mellom håndverk og konsept, og at den fysiske omgangen med materialet gjør noe med tanken og bidrar til å forme det kunstneriske konseptet. Betrakteren møter resultatet av en slik dialog, men hva vet vi egentlig om prosessen som ligger bak? Hvilke innflytelser har spilt inn på de valgene kunstnerne har foretatt?

I forlengelsen av dette, og i tilknytning til at kommende utgave av tidsskriftet Kunsthåndverk blant annet skal handle om hvordan nye generasjoner forholder seg til kunsthåndverkets tradisjonelle formater, ønsker vi i denne samtalen å komme inn på hvordan kunstnere i dag forholder seg til prosess og konsept sett i lys av fagtradisjonens objekter og verdier.


Elin Hedberg (f. 1988) og John K. Raustein (f. 1972) har ulike og svært bevisste tilnærminger til materialet og tradisjonen i sitt arbeid. Dermed arter kanskje forholdet prosess/konsept seg forskjellig hos dem. Gjennom samtalen håper vi på et dypdykk i kunstneres praksiser, tankegods og metode.


Kristin Valla er er spaltist i A-magasinet, skriver kulturbloggen Two Hands Clapping og er tidligere redaktør for Aftenpostens kulturmagasin K.


Etter samtalen åpner vi for diskusjon og spørsmål fra salen, og det blir lansering av tidsskriftet Kunsthåndverk 3/2016.

Arrangører: AU Seksjon for kunst (Kritikerlaget) og Norske Kunsthåndverkere.

Arrangementet er støttet av Norsk kulturråd og Fritt Ord.

Les mer