John K. Raustein

Detalj, Fargelagte skygger, 2015
foto: Øystein Thorvaldsen

Save the date!!

Sett av datoen!!
Min kommende utstilling Lyden av utpust åpner torsdag 22. oktober kl 18:00 på Galleri FORMAT i Oslo


Save the date !!
My forthcoming exhibition "The Sound of Breathing Out" opens on Thursday 22 October at 18:00 at Gallery FORMAT in Oslo


Detalj: Uten tittel (Usikkert smil) 2015
foto: Øystein Thorvaldsen

Detalj fra skulpturgruppen Villnisets koloni, 2015
foto: Øystein Thorvaldsen