John K. Raustein

mens du blir til jord

Foto fra min utstilling mens du blir til jord på KRAFT i Bergen

Utstillingen mens du blir til jord består av nyproduserte tekstile arbeider i varierende formater, som inngår i en total og romlig installasjon, hvor de enkelte verkene fremstår nærmest som scenografi for underliggende fortellinger. Installasjonen er spesifikt laget for Galleriet, KRAFT – rom for kunsthåndverk.

I Rausteins praksis står abstraksjonen av mentale og taktile minner sentralt. Det tematiske utgangspunktet i hans arbeider er ofte selvbiografiske fortellinger fra barndom, oppvekst og nåtid. Raustein er kontinuerlig på søken etter hvordan vage minner gis et fysisk uttrykk. Han forsøker gjennom formale undersøkelser å gripe minnenes fysiske forankring. Hva utløser et minne? Han søker triggerne – et indre bilde, et glimt av noe, en farge, en lyd, en lukt, eller et sted – og etterstreber å visualisere en kroppslig følelse av eksistensiell uro.

Utstillingen vises frem til 6. august 2017