John K. Raustein

Tom for ord

Foto: Dannevig©Bomuldsfabriken Kunsthall

PRESENT

Foto fra utstillingen PRESENT

Utstillingen PRESENT presenterer verk av Gunvor Nervold Antonsen, John K. Raustein, Irene Nordli, Heidi Bjørgan og Erlend Leirdal, med hovedvekt på større installasjoner. Tittelen hinter om en tilstedeværelse, enten en faktisk sanset opplevelse eller et ideal. Å være present handler nødvendigvis om å være tilstede i øyeblikket. Å fange det forbigående og flytende i skjæringspunktet mellom da og snart innebærer i praksis en grunnleggende utfordring. Et reelt sanset nå kan tidvis synes som en fiksjon. Men det er også noe tilfredsstillende rituelt i utstillingen som en sosial scenografi vi opplever sammen.

Teksten til utstillingen er skrevet av Line Ulekleiv, kunstkritiker og skribent.

Les Line Ulekleivstekst


Tom for ord
Foto: Dannevig©Bomuldsfabriken Kunsthall