John K. Raustein

JOHN K. RAUSTEIN

Handymanåkle (2005)

Broderi på lin, 95x60cm

TEKSTILE FORBINDELSER

To av mine Handymanåkler fra 2005 er innkjøpt av Kunst på arbeidsplassen. Verkene inngår i utstillingen TEKSTILE FORBINDELSER som kan leies til din arbeidsplass.


Tekstilmaterialet angår oss alle og berører noe intimt og nært i livene våre. Vi kler oss i tekstiler, vi sover i dem og vi innreder hjemmene våre med dem. Kontrasten blir derfor virkningsfull når tekstilkunstnere jobber med eksempelvis politiske problemstillinger eller verkene inntar monumentale formater. Mens tekstilkunsten tidligere var dominert av billedvev og tepper, ser vi i dag en mer eksperimenterende tilnærming til materialet og en stor variasjon i teknikk og uttrykk.

Utstillingen består av verker fra: Synnøve Anker Aurdal, Gunvor Nervold Antonsen, Line Solberg Dolmen og John K. Raustein


Les mer


JOHN K. RAUSTEIN
Handymanåkle KA90 (2005)
Broderi på lin, 95x60cm

SYNNØVE ANKER AURDAL (1908-2000)
Kongelig Kornaks (1995)
Litografi, 80x55cm