John K. Raustein

DET SOM ER BORTE OG DET SOM STÅR IGJEN

I dag lanseres den nyskrevet teksten til utstillingen bort fra vinduet og inn i lyset av Janeke Meyer Utne.

Teksten kan du lese her