John K. Raustein

Oppland Kunstsenter. Foto: Øystein Thorvalsen

Flytende feste

Oppland Kunstsenter, Lillehammer.
17.8. – 15.9. 2019


John Raustein utforsker tekstiltradisjonens og tekstilhåndverkets muligheter materielt, konseptuelt, teknisk og skulpturelt. I sin kunstneriske praksis arbeider han metodisk med abstraksjon av mentale og taktile minner. Raustein opplever at det finnes en universell forståelse av tekstile materialer som innehar en unik evne til å bære på fortellinger, erindringer og minner.

"Jeg søker triggerne – et indre bilde, et glimt av noe, en farge, en lyd, en lukt, eller et sted – og etterstreber å visualisere en kroppslig følelse av eksistensiell uro"

Installasjonen Flytende feste er laget spesifikt til Oppland Kunstsenter og tar tydelige grep i utstillingsrommet. Installasjonen består av flere nyproduserte tekstile verk i forskjellige formater i alt fra monumentale - til mindre, nærmest usynlige verk som samlet forvandler galleriet til et stumt tekstilt landskap hvor grensene for hvert enkelt verk hviskes bort. Betrakter inviteres inn i en installasjon av gjenskapte minner i form av assosiative objekter og skulpturelle tekstile arbeider.

Disse er laget av det samme, enkle og uanselige matte materialet. Raustein bruker bomullslerret i fargene sort, blått, gråbrunt og grønt. Utførelsen baserer seg på tilsynelatende enkle teknikker, men i arbeidet med tekstilene ligger det atskillige timer med maskin- og håndsøm, hundrevis av meter med bomullslerret og utallige repetisjoner av lapp på lapp og lapp mot lapp. Installasjonen fremstår som en manifestasjon av tid, og knytter seg på denne måten til det usynlige arbeidet forbundet med husflid og håndverk.

Verkene har titler som Ustoppelige påminnelser, Ukoordinerte iakttakelser og Ufravikelig kurs. Det forsterker forståelsen av Rausteins arbeider som refleksjonsskapende bilder. Titlene er selvstendige kunstneriske uttrykk, løsrevet fra arbeidene. Verkslisten finnes, men den er ikke nummerert. Titlene flyter fritt, som i et dikt, og betrakteren kan selv få velge hvilken tittel som tilhører hvilket verk.


Fra hode og opp

Ustoppelige påminnelser

Si noe fint, fortell noe kjekt

Usynlige gjerder

Et annet kapittel

Fem dager i minutter

Ufravikelig kurs

Over, under, borte

Omsluttet av kampestein

Frådende, lokkende

Ukoordinerte iakttakelser

Dagene løsner fra beinet

Bølger i gresset

Som om det aldri skulle bli bra

Forlatte skygger

Høyt over bakken

Varmen fra stien

Tett inntil

I utkanten av trekanten

Tvilens avtrykk

Tenk på noe annet
John Raustein (f.1972, Stavanger) bor og arbeider i Oslo. Han er udannet ved Kunsthøgskolen i Bergen (2000) og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering i København (1997). Raustein har hatt en rekke separatutstillinger ved institusjoner som Kunstnerforbundet (2019), Trøndelag senter for samtidskunst (2018), KRAFT(2017), Buskerud Kunstsenter (2016), Galleri FORMAT (2015), SOFT Galleri (2014) og Akershus Kunstsenter (2013). Raustein har også deltatt i en rekke gruppeutstillinger, blant andre PRESENT, Bomuldsfabriken Kunsthall, Høstutstillingen, Østlandsutstillingen, Nålens Øye, KODE og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Tusen tråder – en historiefortelling i Tekstil, Lillehammer Kunstmuseum. Arbeidene hans er kjøpt inn av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo og KODE, Kunstmuseene i Bergen.Utstillingen har mottatt tilskudd fra Billedkunstnernes Vederlagsfond.


Oppland Kunstsenter. Foto: Øystein Thorvalsen

Oppland Kunstsenter. Foto: Øystein Thorvalsen