John K. Raustein

Tilrettelagte sannheter (en slags fred i sinnet)
Foto: Kunstdok / Tor S. Ulstein /Nitja senter for samtidskunst
Tilrettelagte sannheter (en slags fred i sinnet) 2022
Foto: Kunstdok / Tor S. Ulstein/ Nitja senter for samtidskunst
Tilrettelagte sannheter (lengselen ingen vet om) 2022
Foto: Kunstdok / Tor S. Ulstein/ Nitja senter for samtidskunst
Tilrettelagte sannheter (lengselen ingen vet om) 2022
Foto: Kunstdok / Tor S. Ulstein/ Nitja senter for samtidskunst
Tilrettelagte sannheter (tilbakeholdte skrik) 2022
Foto: Kunstdok / Tor S. Ulstein/ Nitja senter for samtidskunst
Tilrettelagte sannheter (til luften går ut av oss) 2022
Foto: Kunstdok / Tor S. Ulstein/ Nitja senter for samtidskunst
Tilrettelagte sannheter (den nye verden) 2022
Nitja Senter for samtidskunst.
Foto: Kunstdok / Tor S. Ulstein/ Nitja senter for samtidskunst
Tilrettelagte sannheter (den nye verden)2022
Foto: Kunstdok / Tor S. Ulstein /Nitja senter for samtidskunst
Tilrettelagte sannheter (tilbakeholdte skrik)
Foto: Kunstdok / Tor S. Ulstein /Nitja senter for samtidskunst
Tilrettelagte sannheter (ustoppelige krefter)
Foto: Kunstdok / Tor S. Ulstein /Nitja senter for samtidskunst
Tilrettelagte sannheter (løpe bort, snu seg vekk)
Foto: Kunstdok / Tor S. Ulstein /Nitja senter for samtidskunst