John K. Raustein

Hulrom. Selvoppfyllende profetier (bekjempelsesmetoder) II 2024
Detalj av stedsspesifikk installasjon laget til jubileumsutstillingen "Mitt Stavanger" til Stavangers 900års jubileum.
Utstillingen vises på Stavanger Museum ut jubileumsåret 2025.

Foto: Jan Inge Haga/Hike kommunikasjon /Stavanger museum
Hulrom. Selvoppfyllende profetier (bekjempelsesmetoder) II 2024
I forgrunn av bilde vises detalj av Bispekåpe dekorert med broderier av Sankt Svithun, Stavangers skytshelgen.

Foto: Jan Inge Haga/Hike kommunikasjon /Stavanger museum.
Brynje. Nedarvet og betingelsesløs (bekjempelsesmetoder)
Foto: Jan Inge Haga/Hike kommunikasjon /Stavanger museum
Amulett. Uidentifisert tilsynekomst (bekjempelsesmetoder)
Detalj av stedsspesifikk installasjon laget til jubileumsutstillingen "Mitt Stavanger" til Stavangers 900års jubileum.

Foto: Jan Inge Haga/Hike kommunikasjon /Stavanger museum