John K. Raustein

Klassekampen. 19.01.2011.

Anmeldelse av utstillingen I Samspill, Ram galleri.
Øivind Storm Bjerke

Read more >>

Norsk Husflid nr 3, 2005

Maskindur på blondeduken

Read more >>

Catalog text from 2002:


Foreword by Jorunn Haakestad
The text "Tools" by Ragnhild Margaretha Taranger

Read more >>

Hemmeligheter uten sammenheng

Tekst til utstillingen Hemmeligheter uten sammenheng, SOFT galleri 2014

Av Janne Leithe

Read more >>

1 ... 3 4 5 6 7 8 9